Tańsza energia dla firm i troska o bezpieczeństwo w przyszłości

Energia z własnych źródeł to oczekiwania wielu polskich firm, które nie są pewne co do stawek energii i ich wahań na przestrzeni kolejnych lat. Alternatywą są instalacje słoneczne, umieszczane na dachach budynków, obok nich, halach produkcyjnych itp.

Tańsza energia dla firm

Własna energia, pozyskiwana z tanich źródeł stanowi oczekiwania wielu firm. Obecnie ceny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie taryfy B i C wraz z opłatami dystrybucyjnymi są najwyższe wśród odbiorców energii w kraju. Na przestrzeni ostatnich lat można było zauważyć znaczące podwyżki, co spowodowało upadek kilku dostawców prądu. W tym momencie panuje niepewność, związana z zamrożeniem cen i brakiem danych co do przyszłości. Dla wielu firm alternatywnym rozwiązaniem mogłaby być energia pozyskiwana samodzielnie. To też możliwość oszczędności, stabilizacji i zadbania o bezpieczną przyszłość.

Tańsza energia i troska o bezpieczeństwo w przyszłości

Coraz więcej branż przemysłu rozważa takie rozwiązania jak ESCO. Firmy chcą rozwijać własne źródła energii, w tym również te, które bazują na zastosowaniu ciepła odpadowego. Część z nich już posiada własną energię odnawialną – tzw. „zieloną energię”. Są to np. ogniska
fotowoltaiczne z których powstały farmy. Na nich zlokalizowano stacje meteorologiczne i aparaturę monitoringu. To wszystko ma na celu korzystanie z odnawialnego źródła energii i stosowanie działań zgodnych z ekologią. W efekcie możliwe staje się też poprawnie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa, a firma staje się niezależna od dostawców energii z zewnątrz.
Za podobnymi, ekologicznymi rozwiązaniami w ostatnim zasie przemawia wiele. Przede wszystkim zwiększył się system udzielanej pomocy i znacząco obniżył koszt paneli fotowoltaicznych – blisko o połowę mniej. Budując farmy słoneczne można uczestniczyć w aukcjach i zyskać stabilne dochody na wiele lat. Więcej informacji poznasz wchodząc na https://www.innogy.pl/pl/msp.

Choć jest jeszcze wiele do zrobienia, jednak nie ulega wątpliwości, że możliwości pozyskiwania własnych źródeł energii dla firm są dziś znacznie większe niż jeszcze kilkanaście lat temu.