Zmiana sprzedawcy energii – czy licznik prądu musi zostać wymieniony?

Obecnie każdy odbiorca energii elektrycznej może korzystać z usług dowolnego dostawcy prądu. Stało się to możliwe, odkąd doszło do uwolnienia rynku energii, na którym działa wielu większych i mniejszych sprzedawców. Duża konkurencja sprawia, że w celu pozyskania nowych klientów sprzedawcy są w stanie zaproponować im atrakcyjne oferty. Okazuje się, że zmiany dostawcy prądu może przyczynić się do zmniejszenia rachunków za prąd i uzyskania niemałych oszczędności. Warto rozważyć takie rozwiązanie, gdyż zmienienie dotychczasowego sprzedawcy energii jest bezpłatne. 

Na czym polega zmiana dostawcy energii elektrycznej?

Oferty sprzedawców energii elektrycznej dostępne są w Internecie. Bardzo pomocne w znalezieniu dla siebie tej najkorzystniejszej są gotowe porównywarki finansowe. Po wybraniu jednej z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, który przedstawi szczegółową ofertę i odpowie na wszystkie pytania. Po zawarciu umowy z nowym dostawcą, można udzielić mu pełnomocnictwo, czyli upoważnić do załatwienia wszelkich formalności związanych z procedurą zmiany operatora. Jest to duże ułatwienie. W imieniu klienta nowy sprzedawca zajmie się wypowiedzeniem umowy z dotychczasowym dostawcą prądu, zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji, poinformowaniem Operatora Sytemu Dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy prądu, dostosowaniem licznika i rozliczeniem końcowym z dotychczasowym dostawcą. 

Zmiana dostawcy energii a nowy licznik prądu 

Nie zawsze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wiąże się z koniecznością wymiany licznika pomiaru prądu. Przystosowanie układów pomiarowych wymagane jest w przypadku ich zużycia. Odbiorca energii elektrycznej nie musi jednak ponosić kosztów związanych z wymianą urządzenia na nowe. Pokrywa je właściciel licznika prądu, czyi operator systemu dystrybucyjnego. Inaczej wygląda to w przypadku odbiorców przemysłowych, czyli z dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, gdzie liczniki są ich własnością. Może być wówczas wymagane dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych przy pierwszej zmianie dostawcy prądu, a koszty z tym związane musi ponieść odbiorca energii. 

  źródło: https://sunsolar.com.pl/licznik-energii-elektrycznej/